Kom jij uit Midden- en Oost Europa en heb je een afstand tot de Nederlandse arbeidsmarkt en wil je onze hulp of ondersteuning om blijvend uit de spiraal van thuiszitten, verplicht solliciteren en afwijzing te stappen?
Wil jij starten als ondernemer, een carrière switch maken, ben je op zoek naar aanvulling op jouw huidig beroep of wil je verder groeien met je onderneming?
Zoek je ondersteuning bij jouw terugkeer in de maatschappij zonder het verlies van het inkomen en/of de leefstijl en ondersteuning bij het oprichten van een eigen bedrijf binnen een sector naar keuze?
Ben je op zoek naar een partner die je ondersteunt op alle niveaus, maar wil je zelf volledige zeggenschap en een eigen identiteit hebben of houden binnen jouw onderneming?
Zoek je jouw partner in groei, totale ontzorging en perfect maatwerk, toegespitst op de fase van jouw (startende) onderneming? Wil je méér diensten, méér kennis, méér inspiratie, méér klanten en daardoor ook méér omzet?

Meer informatie?

rosmerta.nl/uitstapprogramma

Do you come from Central and Eastern Europe and are you at a distance from the Dutch labor market and do you want our help or support to permanently get out of the spiral of sitting at home, mandatory application and rejection?
Do you want to start as an entrepreneur, make a career switch, are you looking for an addition to your current profession or do you want to grow further with your company?
Are you looking for support in your return to society without the loss of income and/or lifestyle and support in setting up your own company in a sector of your choice?
Are you looking for a partner who supports you at all levels, but do you want to have or keep full control and your own identity within your company?
Are you looking for your partner in growth, total unburdening and perfect customization, focused on the phase of your (starting) company? Do you want more services, more knowledge, more inspiration, more customers and therefore more turnover?

More information?

rosmerta.nl/uitstapprogramma